Krakowskie Biuro Kredytowe

ul. Kazimierza Wielkiego 112/11
30-074 Kraków
www.kbkkrakow.pl

Tomasz Burzyński

tel: 661 660 316
tomasz.burzynski@kbkkrakow.pl